KSS STRATEJİSİ

Otomatsan’ın kurumsal sosyal sorumluluk stratejisi, faaliyet gösterilen bölge ve sektörlerde yenilikçi ve sürdürülebilir iş modelleri yaratarak toplumun refah düzeyini geliştirmek, gelişimin ekonomik, kültürel, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Çok sayıda sektörde, küresel ve ulusal boyutta varlık gösteren bir şirketler grubu olarak Otomatsan, paydaş katılımı odaklı bir KSS stratejisi ve bağlı politikaların belirlenmesini önemli bir ilk adım olarak kabul etmektedir.

EKONOMİK KATKI

Grup şirketlerimizin faaliyetleriyle paralel ekonomik kalkınma modellerine yatırım yaparız.

 • Sorumlu yatırım

 • İstihdam yaratma

 • Uluslararası işbirlikleri

 • Yerel Tedarikçiler ve yerel kalkınma

 • Kurumsal Yönetim

ÇALIŞANA KATKI

Çalışanlarımızın gelişimine destek olur, onları en değerli şirket varlığı olarak görürüz.

 • Çalışanın sağlığı ve güvenliği

 • Lider ve vizyoner yönetim anlayışı

 • Çalışanların eğitimi ve gelişimi

 • İnsan Hakları

 • Diyalog platformları

TOPLUMSAL KATKI

Biz büyürken içinde yaşadığımız toplumun da gelişimine katkı sağlar, sosyal refahın artması için çalışırız.

 • KSS farkındalığı

 • Müşteri sağlığı ve güvenliği

 • Ürün ve Hizmet sorumluluğu

 • İş etiği

 • Gönüllü programları

 • Kamu Politikaları

 • Toplumsal Katılım uygulamaları

ÇEVRESEL KATKI

Ekolojik farkındalığa önem verir ve iş alanlarımızı bu doğrultuda yönetiriz.

 • Çevresel farkındalık

 • Enerji verimliliği

 • Atık Yönetimi

 • Su kullanımını azaltma

14

3