YÖNETİM KURULU

Otomatsan, profesyonel yönetim yaklaşımı kapsamında kurumsal yönetim ilkelerine öncelik ve önem vermektedir. Bu sebeple, hissedarları arasında fark gözetmez ve bütün faaliyet alanlarında etik kurallara uygun biçimde hareket eder.

2015 yılında, Otomatsan söz konusu politikalarını oluşturmak üzere, Bünyesinde bulundurduğu şirketlerin kilit pozisyondaki direktörlerinin katılımıyla dört adet çalış tay düzenlenmiştir. KSS politikaları, Otomatsan’ın sosyal sorumluluğa bakış açısını gösterdiği gibi, gelecek yıllarda ilgili alanlardaki hedef ve taahhütlerini de içermektedir.

4

1